De Brug: Verbindingen leggen naar resultaat

 

 

 

                 Workshop: ontwerp en de uitvoering van het Kroatische migratiebeleid

                           (verkorte samenvatting; bron: Nationaal Politieblad Kroatië)

 

Mevrouw Gordana Valenta, adjunct directeur Vreemdelingenzaken, 

verwelkomt de deelnemers aan de workshop, die afkomstig zijn van het

ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

het ministerie van Cultuur , overheidsinstellingen, non-gouvermentele

organisaties en sociale partners in Kroatië.

In het bijzonder benadrukt ze de importantie van de activiteiten die in het kader van het

Kroatische migratiebeleid worden georganiseerd, zoals workshops , rondetafelgesprekken , persconferenties over de bestrijding van xenofobie en de detentiecentra in Kroatië, en de bewustmakingscampagnes op de middelbare scholen en in de media.

Deze campagnes over de verschillende aspecten en oorzaak-gevolg verschijnselen van migratiebewegingen zijn voorwarde scheppend voor de preventie van vreemdelingenhaat ,

de voorkoming van vooroordelen en negatieve houding ten opzichte van buitenlanders en

de noodzaak om zorg en onderdak voor vluchtelingen die vrezen voor vervolging.                         

                           

                                         

                           

Timo Langemayer en Andries de Vries , een Nederlandse consultant die

verantwoordelijk is voor de uitvoering van het document en het actieplan

voor het migratiebeleid in Kroatië, waren de gastheren tijdens de workshop

in het kader van het Twinning-initiatief gericht op de ontwikkeling van een

alomvattend actieplan voor de uitvoering van het migratiebeleid van de

Republiek Kroatië. 

 

Workshopleider Drazen Horvat zei dat in succesvol overleg met de 7 uitvoerders

van de maatregelen een actieplan voor het migratiebeleid is opgesteld .

Het doel van de workshop , zegt Horvat , om de deelnemers vertrouwd te maken

met het ontwerp van het uitgebreide actieplan . Op de tweedaagse bijeenkomst vond

een constructieve uitwisseling van meningen plaats en werden vragen en antwoorden

gevonden met betrekking tot alle 17 maatregelen en daaruit voortvloeiende acties.

Het concept actieplan van de hand van Andries de Vries werd aanvaard als een

mechanisme voor de coördinatie van de uitvoering van het Kroatische migratiebeleid;

het voorstel bevatte ook een communicatieplan en mechanismen voor het beheer en

rapportage ten behoeve van de uitvoering van het actieplan .