De Brug: Verbindingen leggen naar resultaat

Wat

Intuïtief is gekozen voor de benaming ´De BRUG´, als uitdrukking van het bruggen slaan tussen karaktervolle mensen, soms uiteenlopende doelen en niet altijd parallel lopende belangen. En toch, deze factoren zijn evenzovele boogpijlers waaraan het brugdek wordt opgehangen. Projecten en projectmatig werken is het boeiende proces waarin door samenspel van die pijlers de verbinding naar het resultaat wordt gelegd.

 

Programma´s en projecten meehelpen opzetten, begeleiden en sturen is het werkterrein van ´De BRUG´. Totdat het project is geïnternaliseerd of verankerd in de organisatie.

 

Daarnaast is ´De BRUG´ actief op het gebied van interim en contingency management, het begeleiden van studenten en het verzorgen van workshops en trainingen (coaching, intervisie, conflicthantering).

 

´De BRUG´  is een projectmanagementburo dat zich met name richt op overheids- en (non-)profit organisaties in transitieomstandigheden. De unieke expertise en (werk)ervaringen opgedaan in Zuid-Europese en islamitische landen dragen bij aan het succesvol kunnen opereren in internationale, multidisciplinaire omstandigheden, waarin interculturele aspecten een belangrijke rol spelen