De Brug: Verbindingen leggen naar resultaat

Werkwijze interim management

Inventariseren

Wij inventariseren graag samen met u wat het einddoel van de interim-opdracht en weg er naar toe dient te zijn, zodat u met een structurele oplossing verder kunt op de ingeslagen weg. En ja, dat kan betekenen dat wij u doorverwijzen naar een collega, omdat onze expertise niet aansluit bij uw opdracht.

 

Situationeel uitvoeren

Een coachende stijl van leidinggeven, waarbij het benutten en het uitbouwen van een ieders deskundigheid en capaciteiten centraal  staat, past bij ons. Maar we zijn zeer wel in staat onze stijl van uitvoering aan te passen aan de aard en de omstandigheden van de opdracht; en talenten in diverse generaties te verbinden.

 

Overdracht

Tijdens de opdrachtuitvoering overleggen wij uiteraard met u over de voortgang van de opdracht en de eventuele bijsturing. Interim-opdrachten worden afgesloten met een eindrapport, waarin naast een beschrijving van de uitvoering, een onderbouwd advies is opgenomen voor een toekomstbestendig resultaat.