De Brug: Verbindingen leggen naar resultaat

Werkwijze projecten

Luisteren

We luisteren naar u, als opdrachtgever en naar de betrokken partijen.  Aan welke wensen en eisen moet worden voldaan. Zo wordt voor iedereen meteen het doel en resultaat helder.
Dat creëert duidelijkheid, is effectief en werkt plezierig.


 

Adversial advisor

 

We treden graag op als tegendraads adviseur in een open en kritisch communicatieproces waarin vrijelijk buiten gebaande wegen en (vak)kaders wordt getreden. Dat levert een glasheldere analyse op en geeft richting aan het ontwerpen van het voorgestane resultaat.

 

 

Begeleiden

 

Vanuit dit kader en de randvoorwaarden ondersteunen we de creatie van het ontwerp en de uitvoering daarvan, waarbij de kennis en kunde van de betrokken partijen wordt samengevoegd tot een realistisch en bestendig resultaat.

 

Verankering

Bij de opdrachtuitvoering hanteren wij het plan-do-check-act principe, waarbij verslaglegging rondom de voortgang en gerichte bijsturing tot de kernactiviteiten behoren. Daarnaast dragen wij zorg voor de algehele afronding dan wel overdracht van het project en een eindevaluatie.

 

En toch...

succes en toekomstbestendige resultaten vinden vaak hun oorsprong in onderlinge relaties, gebaseerd op integriteit en vertrouwen. Die relatie staan we voor. Met ´het mes op tafel´ kunnen we dan van  mening verschillen, maar aan de bar genieten we samen van een drankje.