De Brug: Verbindingen leggen naar resultaat

Studenten

In het afgelopen jaar hebben we een aantal studenten uit onze  privékring op hun verzoek geholpen met het uitvoeren van projectopdrachten en scripties.                               

 

Onze benadering van projectmatig werken bij de uitvoering van deze werkstukken vervulde een behoefte aan structurering, terwijl  onze zelfontdekkende begeleiding bijdroeg aan het onderscheidend vermogen tot causaliteit.

 

 

Door de ondervonden appreciatie, de waargenomen ontwikkeling en groei  van de studenten en het plezier dat we zelf aan de begeleiding beleefden, willen we graag doorgaan met studenten te begeleiden.

 

Voor wat betreft de gunstige voorwaarden: neem even contact op.